30Dec 14

Çalışanlarınızın Motivasyonunu Nasıl Arttırırsınız ?

Dünya hızla değişiyor. Bu değişimin etkisiyle çalışma ortamındaki rekabet gün geçtikçe kızışıyor. Şirketlerin kendi bünyelerinde taşıyacağı, katkı sağlamayan insanlara tahammülü artık hiç kalmadı. Bu doğrultuda da çalışanların kendilerini geliştirmesine destek olmayan, motivasyon sağlamayan şirketlerde kalma oranı da git gide düşüş gösteriyor. 
 
Şirket ve çalışanlar arasında bir köprü niteliği taşıyan İnsan Kaynakları Yöneticilerine, çalışanların motivasyonunu artırmak ve şirketlerinde çalışanlarından verimli sonuçlar almasını sağlayabilme konusunda büyük görev düşüyor. Çalışanların motivasyonunu artırmak için kullandığı hijyen faktörlerden biri olan “ücret” artık tek başına yeterli değil. Çalışanların kendilerini o şirket için değerli olduğunu hissetmeleri gerekiyor.

Performans Değerlendirme Sürecinin Bir Tehdit Olduğu İzlenimini Yaratmayın

Performans değerlendirme sonuçlarının çalışanların işyerlerinden “kovulma” için bir veri oluşturacağı izlenimini yaratmak, çalışanların şirkete olan bağlığını ve güvenini azaltacak, huzursuz bir çalışma ortamına zemin oluşturacak ve çalışanların motivasyonunu azaltan temel faktörlerden biri olacaktır. 
 
İnsan Kaynakları departmanının performans değerlendirme sonuçlarına göre çalışan eğitimi, rotasyon ve oryantasyon gibi alternatiflerle gelip, şirketin çalışanından vazgeçmeyeceğini, verimliliğini ve motivasyonunu artırabilmek için çözümler üretmeye çalışacağını hissettirmesi, çalışanların kendilerini rahat hissettirecek ve şeffaf olmasını sağlayacaktır. Ayrıca şirketlerin performans değerlendirme süreçlerini iyi yapılandırması ve kurgulaması, gerekirse dış kaynaklardan yardım alması gerekiyor.

Motivasyon Artırıcı Etkinlikler Düzenleyin

Zamanlarının büyük çoğunluğunu iş yerinde geçiren insanlar arasında güçlü bir iletişim kurulması oluşabilecek krizlerin daha sancısız atlatılmasını sağlayacaktır. Şirket organizasyonlarına maliyet gözüyle bakmak ileride oluşacak çok daha büyük maliyetleri sırtlanmayı şimdiden kabul etmek demektir. 
 
Haftasonu için düzenleyeceğiniz bir şirket yemeği insanların birbirlerini iş dışında da değerlendirme ve tanıma fırsatı sunacaktır. İnsan motivasyonun artıkça verimlilik ve işe olan bağlılığın artacağını unutmayın. 
 
Şirket içi oluşturacağınız bir etkinliğin, sosyal faaliyetlerin çalışanlar arası iletişimin güçlenmesi, üst yönetim ve çalışanlar arasında diyalog kurulması için yadsınamaz bir zemin hazırlayacaktır. Yaptığımız iş görüşmelerinde çalışanların iş yerlerinde var olan sosyal kulüplerden ve ayda bir gerçekleştirilen şirket faaliyetlerinden bahsederken gözlerinin parladığını ve şirketi kendi şirketi gibi benimsediğini görüyoruz.
 
İletişime Önem Verin 
Çalışanların şirket için önerilerinin dinlendiğini hissetmesi en iyi motivasyon kaynaklarından birini oluşturacaktır. Kendi görüşlerinin değer gördüğünü ve dinlendiğini hisseden çalışanlar daha verimli çalışacağını, kendi önerisinin şirket tarafından benimsendiğini görünce işine dört elle sarılacağını görmeniz uzun zaman almayacaktır. Çalışanların verimliliği artırmak için nasıl ki sosyal kulüpler oluşturmanın önemi büyükse 15 günde ya da ayda bir gerçekleştireceğiniz görüş ve öneri toplantılarının yapılması çalışanların şirkete olan bağlılığını artırmada büyük rol oynayacağını göreceksiniz.

Çalışma Ortamını Yeniden Düzenleyin

İş yerinde haftada ortalama 40 saatini geçiren çalışanlar, evlerinden çok ofislerinde zaman geçiriyor. Yapılan araştırmalara göre çalışma ortamında ısının ayarlanabilmesi, havalandırma ve aydınlatma yapılabilmesi, ses şartlarının iyiliği ve mobilya sistemlerinin kullanışlılığı, nitelikli ve verimli iş performansı ve çalışan motivasyonu için gerekli görülüyor. 
 
Doğal olarak sayılan bu konularda çalışan şikâyetleri oluşuyorsa, bu durum aynı zamanda performans düşüşü anlamına gelir. Ofis ortamının yeniden dekor edilmesini ya da çalışanların istediği kahve makinasının alınmasını maliyet gözüyle değerlendirmek yerine bu değişikleri sağladığınızda motive çalışanların nitelikli ve verimli iş sonuçlarına odaklanmanın başarılı bir çalışma ortamı ve mutlu çalışanlar sağlayacağını unutmamak gerekir.
 
 

No comments.

Are you human? 12 - 8 =

Newsletter

Comea Talent never sends spam.

Twitter

  • Just over 2000 talent we have in our database. #ComeaTalent

Social Media


Subscribe out social media pages.